دژپاد صنعت بایگان

شــرکت دژپاد صنعــت بایگـــان

قفسه ثابت کتابخانه ای

قفسه ثابت کتابخانه ای از جمله آشنا ترین و ساده ترین انواع قفسه های ثابت می باشد که برای نگهداری کتاب بر اساس استاندارد های کتابداری برای کتابخانه ها طراحی شده است، پهلو های قفسه ثابت کتابخانه ای میتواند به انواع مخلتف فلزی تیره، روشن، ام دی اف و لترون باشد، طوری که ظاهر آن چوبی مانند قفسه ثابت کتابخانه ای سنتی است و باطن آن از فلز استغاده شده است، قفسه ثابت کتاخانه ای مزایا و معایبی دارد که به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد

معایب:

ظرفیت پائین نسبت به کمد بایگانی ریلی

نیاز به راهرو در دو طرف قفسه و اشغال غیر بهینه فضا

امنیت پائین و دسترسی آسان برای تمام افرادی در محیط تردد می کنند و امکان برداشتن هر کدام از اقلام را دارا می باشد

اتلاف وقت به دلیل نیاز به جشتجو در هر یک از راهرو ها

 

مزایا:

دسترسی شریع و آسان به کتاب ها و مجلات

به دلیل ساده بودن ساختر قفسه نیاز کم تری به تعمیرات و نگهداری دارد

امکان افزایش و یا کاهش طول، عرض و ارتفاع و حتی امکان مونتاژ شدن قفسه روی کمد بایگانی ریلی

 

قفسه کتابخانه ثابت