دژپاد صنعت بایگان

شــرکت دژپاد صنعــت بایگـــان

قفسه ریلی کتابخانه ای

قفسه ریلی کتابخانه ای از جمله قفسه های خانواده قفسه ریلی مکانیکی می باشد که برای نگهداری کتاب بر اساس استاندارد های کتابداری برای مخازن کتابخانه ها طراحی شده است.، قفسه بایگانی ریلی انواع مختلفی از کاربردها را دارا می باشد که از جمله آن می توان به قفسه بایگانی ریلی کتابخانه ای برای نگهداری انواع و اقسام کتاب ها، مجلات و جزوات اشاره نمود، یکی از اصلی ترین ویژگی های قفسه ریلی کتابخانه ای محفوظ بودن کتاب ها و مجلات از ورود گرد و غبار به داخل کابین های قفسه بایگانی ریلی کتابخانه ای اشاره کرد که این موضوع طول عمر مفید کتاب ها و مجلات را تا حد زیادی افزایش می دهد

کمد ریلی کتابخانه ای