دژپاد صنعت بایگان

شــرکت دژپاد صنعــت بایگـــان

رک دیوار یا قفسه چرخشی هوشمند

 برای نگهداری اسناد و کالا در محفظه ای امن و استاندارد از سیستم چرخشی هوشمند رک دوار استفاده می شود که این سیستم قابلیت محدود کردن دسترسی با سیستم اثر انگشت، تشخیص چهره و اسنک قرنیه ی چشم و رمز الکترونیکی را دارا می باشد، لازم به ذکر می باشد که در مواردی از انواع مدل های مدیریت اسناد و کالا به صورت انبوه در فضاهای بزرگ مانند سوله ها که نمی توان از قفسه ریلی بایگانی مکانیکی، قفسه ریلی بایگانی اتوماتیک و قفسه ریلی بایگانی استفاده نمود، مناسب ترین گرینه قفسه چرخشی هوشمند می باشد که کاربر با قرار گرفتن یا نشستن جلوی قفسه چرخشی هوشمند می تواند به اسناد و کالای مورد نیاز خود به سهولت دسترسی پیدا کند.

رک دیوار