اپارات دژپاد  اینستاگرام قفسه بایگانی دژپاد  تلگرام قفسه بایگانی دژپاد  فیس بوک قفسه بایگانی دژپاد  لینکدین  توئیتر

تلفن تماس دژپاد021 88179673

دانشنامه

ضرورت دانش انواع سیستم های بایگانی

امروزه  در عصر ارتباطات مدیریت سیستم های بایگانی و آشنایی با انواع سیستم های بایگانی در حال پیشرفت می باشد همچنین  امکان بازیابی و دستیابی سریع و صحیح به اطلاعات و نیز شرایط حفاظت از هویت ملی و فرهنگی در دستگاه ها وموسسات با کمک سیستم های بایگانی فراهم شده است ، هدف اصلی از ایجاد تشکیلات منسـجم سیستم های بایگانی درموسسات و آشنایی با انواع سیستم های بایگانی، امکان دسترسی هر چه سریع تر، دقیق تر و بهتـر اشـخاص و سـازمان ها بـه اطلاعـات مهیا شده است .

 

مدیریت سیستم های بایگانی

 

کاربرد سیستم های بایگانی

سیستمهای بایگانی از چند جهت لازم و ضروری هستن که عبارتند از:

1_ وجود انبوه اسناد و مـدارک در دسـتگاه ها و نحـوه بررسـی

2_ سـوابق و تعیـین ارزش های اسناد

3_ تنظیم، نگهـداری، حفاظـت، دسـتیابی آسـان

4_ تـدوین مقـررات مربوط به اسناد محرمانه و ممنوعیت های خاص و نیز ذخیره سازی، محافظت

5_ امکان دسترسی بـه اسـناد الکترونیکـی

6_ نقـل و انتقـال پرونـده ها

7_ صدور مجوز امحای اوراق زائد

 بنا به دلایل فوق دانش سیستم های بایگانی از مهم ترین چالش های مدیریت اسناد به شمار می آید، غالبا اسناد و مدارک عمدتا بـه صـورت فیزیکـی و در قالـب کاغذ، ایجاد و نگهداری شده اند و همچنان تعداد و حجم آنها رو به افزایش است و دستیابی به موقع و صحیح به اطلاعـات آن هـا دشوارتر و سخت تر خواهد شد، امروزه روش  سیستم های بایگانی و مکاتبات اداری در سازمان ها و موسسـات اکثرکشـورها بـه کلی تغییر کرده است و استفاده ازروش های کند و مشـکل سـاز غیرمکـانیزه از چرخه خارج شده است.

 

کاربرد سیستم های بایگانی

 

این حجـم بـالای اطلاعات و مکاتبات اداری و همچنین عدم دسترسی به موقع به مدارک سوابق، لازمه استفاده از سیستم مکانیزه یا سیستم های بایگانی در وجوه و ابعاد مختلف می باشد، این نکته حائز اهمیت است که رشد روز افزون بکارگیری رایانه در انجام فعالیت های سازمانی و تسریع در امور، موجب شده است تا مـدیریت بهینـه ی اسـناد، یکـی از دغدغـه هـای اصـلی در سیستم های بایگانی شود، از این رو سازمان ها باید خود را مجهز به سیستم های بایگانی کنند تا با ایجاد بانک هـای اطلاعـاتی ، انـواع اطلاعات مورد نیاز را به طوراصولی جمع آوری ، پردازش و تحلیل کنند وبا کمک سیستم های بایگانی اطلاعات را به سرعت در اختیار افراد مربوطه قرار دهندبه طور قطع می توان گفت حجم بالای اطلاعات سازمان ها را وادار به استفاده از  سیستم های بایگانی الکترونیکـی ودسترسی مکانیزه ی اسناد کرده است.

اصول سیستم های بایگانی هـر سازمان با استفاده ازسه زیر قابل اجام است :

1_ سیستم های بایگانی متمرکز

2_ سیستم های بایگانی غیر متمرکز

3_ سیستم های بایگانی پراکنده

 سیستم های بایگانی متمرکز: طبقه بندی، کد گذاری، تنظیم و نگهداری پرونده های سازمان متمرکز و در یک جا می باشد. از فواید این نوع سیستم های بایگانی  می توان به جلوگیری از تشکیل پرونده های تکراری مشابه، صرفه جویی در تعداد کاربران، اعمال صحیح مدیریت و تقسیم کار اشاره کرد.

سیستم های بایگانی غیر متمرکز:  در این سیستم بایگانی واحدهای سازمانی دارای بایگانی مستقل می باشند و پرونده های مربوط به خود را تنظیم و نگهداری خواهند کرد، از فواید این نوع سیستم های بایگانی  می توان به نزدیک بودن پرونده ها به کارکنان، آشنا بودن به عناوین پروند ها، احساس تعلق بیشتر بایگانی به اداره خود و کارایی بیشتر اشاره کرد.

سیستم های بایگانی پراکنده: در  سیستم های بایگانی  پراکنده هر یک از اقدام کنندگان موظف به نگهداری اسناد و مدارك و سوابق اداری خود شان هستند و این سیستم بایگانی مورد تایید سازمان های اداری نمی باشد.

 

 سیستم های بایگانی

 

سیستم های بایگانی مفید

در سیستم های بایگانی تمامی اطلاعات و پروند ها در قفسه بایگانی یا کمد بایگانی ذخیره و نگهداری می شود که دارای ویژگی های مشترکی هستند اعم از:

_ غالبا جنس قفسه های سیستم های بایگانی از نوع استیل می باشد.

_ عرض قفسه بندی سیستمهای بایگانی  70تا 80 سانتیمتر، طول قفسه بندی سیستمهای بایگانی  100 تا 120 سانتیمتر و عمق قفسه بندی سیستمهای بایگانی   30 سانتیمتر است، ولی این عمق برای پرونده های بزرگتر 40 سانتیمتر و برای پرونده های کوچکتر  25 سانتیمتر می باشد.

_ به دلیل ظرفیت بالای قفسه بندی ثابت و کم هزینه بودن قفسه بندی سیستمهای بایگانی ، استفاده از این نوع قفسه ها در بایگانی های مرکزی یا راکد بیشتر کاربرد دارد.

_ قفسه بندی متحرک سیستمهای بایگانی مانند قفسه های ریلی یا فایل های دوار دارای مزیت صر فه جـویی در فضـا، جلـوگیری از نفـوذ گرد و خاک بوده و قابل استفاده در همه انواع قفسه بندی سیستمهای بایگانی  می باشند.

 

سیستم های بایگانی مفید

 

سیستم های بایگانی اسناد بزرگ

اسناد بزرگ مانند نقشه ، طرح و پوستر با شرایط خاص بایگانی می شوند که عبارتند از:

_ به صورت بسته و تاشده بایگانی نمی شوند.

_ اسنادی کوچکتر از 150x120 سانتیمتر به صـورت عمودی بایگانی خواهند شد .

_ سیستمهای بایگانی طرح ها و نقشه ها به صورت مسطح، خوابیده و گاهی در جعبه می باشد که ایـن جعبـه هـا در کشـو هـای محفظه یا روی گردونه ها محافظت می شوند.

_ سیستمهای بایگانی اسناد بسیار بزرگ به صورت لوله شده روی گیره ها می باشد و این گیـره هـا را می توان در طول دیواری، پشت درهای کابینت ها، بین عمود های قفسه ها قرار داد یا به حالت  خوابیده در قفسه های معمولی بایگانی کرد.

دانشنامه

  • Start Publishing Date

امنیت بایگانی ریلی یکی از مواردی است که زبانزد کاربرانی که محصولات بایگانی ریلی خریداری میکنند می‌باشد و هرکدام از سیستم های بایگانی ریلی دارای اهمیت ها و کاربرد های خاصی هستند و میتوان گفت بایگانی ریلی از تعداد قفسه های متحرک تشکیل شده است که استفاده از این قفسه بایگانی ریلی باعث میگردد که با حذف ...

امروزه استفاده از بایگانی ریلی در تمامیه حوزه های کاری بسیار ضروری می‌باشد و میتوانیم بگوییم یکی از امن ترین و پرکاربرد ترین محصولات به حساب می آید به همین دلیل افراد بسیاری به دنبال استفاده از بایگانی ریلی هستند به همین دلیل هزینه و قیمت بایگانی ریلی برایشان قابل اهمیت می‌باشد. عوامل بسیاری در ...

بایگانی ریلی چیست

شاید برایتان اتفاق افتاده باشد که بخواهید برای انجام کاری به مراکز انتظامی و قضایی مراجعه کنید یا شاید نفرات بیشماری را در این اماکن دیده باشید، در این صورت می توان گفت محیط هایی که تعداد زیادی از افراد در این مکان ها برای انجام امور تردد میکنند دارای اسناد و مدارک بیشماری هستند که بایگانی کردن آن ...

قفسه متحرک یا ریلی

شاید برای شما عزیزان نیز پیش آمده باشد که بخواهید سند یا مدارکی را درجایی قراردهید که دیگر مجبور نباشید تمام خانه یا اداره را برای آن سند بگردید و یا میخواهید که علاوه بر قابل دسترس بودن طول عمر مدارک و اسناد شما بیشتر باشد، در چنین موردی میتوان از سیستم قفسه ریلی یا بایگانی ریلی استفاده نمود بدین ...

در مکان‌های صنعتی مانند سردخانه‌ها، کارخانه‌ها، شرکت‌های تولیدی و غیره معمولاً به یک انبار نیز نیاز خواهید داشت. این انبار برای ذخیره‌سازی مواد اولیه یا محصولات مورد استفاده قرار می‌گیرد. در یک انبار استفاده بهینه از فضا، حفظ کیفیت محصولات یا مواد خام اولیه، انبار گردانی، سهولت دسترسی، نظم بخشی به ...

قفسه های  ریلی

همانطور که می‌دانید برای آن که فضای محیط خود را قفسه بندی کنیم باید ابتدا نوع بایگانی خود را مشخص کنیم مثلا بدانیم که چه تعداد مدارک و اسنادی را قرار است بایگانی کنیم و قرار است تا چند سال از این بایگانی استفاده کنیم، چه مقدار بودجه برای تامین بایگانی احتیاج داریم و چه مقدار بودجه در دسترس داریم و ...

 قفسه زونکن دوار

زونکن وسیله ای است که برای بایگانی اسناد و مدارک و دسته بندی آن ها در شرکت ها و ادارات، مداراس  انجام می گیرد، که خود این پوشه ها و زونکن ها در قفسه هایی که به نام قفسه بایگانی زونکن نگهداری می شوند .امروزه قفسه های بایگانی زونکن در طرح ها و اشکال مختلفی در بازار وجود دارند که طبق نیاز و مکان های ...

بسیاری از افراد بتوانند یکی از بهترین و شیک ترین پیشخوان و ویترین را داشته باشند به دنبال قفسه بندی ویترین و پیشخوان خود هستند که به این منظور می توانید با افراد متخصص در این حوزه مشورت نموده و راهنمایی های لازم را دریافت کنید که البته کاربرد فروشگاه تان نیز در این امر تاثیرگذار خواهد بود.

پیشخوان ...

یک سیستم قفسه بندی خوب علاوه بر اینکه باید قادر باشد بارهای بسیار سنگین را نگه داری کند باید سبک و با دوام هم باشد. شما به این مطلب پاسخ مثبت می دهید چون می دانید قفسه ها باید آن قدر مقاوم باشند تا توانید از آن ها برای نگهداری چندین تن کالا و تجهیزات با ارزش استفاده کنید.اما چه تضمینی وجود دارد در ...

امروزه استفاده از انواع قفسه بندی انبار بسیار گسترش پیدا کرده است، به منظور راحت تر شدن انبارداری. قفسه بندی ها کسب و کار شده منظم تر کرده و خرید و فروش کالاها را آسان تر می کند.

در سال های اخیر با پیشرفت های تکنولوژیکی سیستم انبارداری و قفسه بندی انبارها دچار تغییر و تحولات مهمی شده است.

افزایش ...

 قفسه، به هر سازه ای که از فلز و چوب یا پلاستیک ساخته شده باشد و دارای سطح هایی باشد که قابل بارگذاری و دسترسی باشد گفته می شود.

صنعت قفسه بندی از گذشته تا به امروز کاربرد بالا و نقش بسزایی در ساماندهی و نظم دهی و چیدمان و نگهداری اقلام داشته است و در همه ابعاد زندگی شخصی، کاری، اجتماعی،...نیاز به ...

ما برای خرید روزانه یا هفته ای و یا حتی ماهیانه بیشتر وقت خود را در فروشگاه های کوچک و فروشگا ه های زنجیره ای بزرگ با برندهای مختلف می گذرانیم.آیا تا به حال به سیستم قفسه بندی فروشگاه ها یا مغازه ها توجه کردید؟ و یا حتی اینکه چقدر این سیستم قفسه بندی فروشگاهی می تواند به پیدا کردن و راهنمایی شما در ...

Load More